Handbok för NAD

Beskrivning av ämnen och verksamheter i NAD

Under arbete

Här kommer NAD:s anvisningar om registrering av termer för ämnen, verksamheter och liknande att presenteras. Här nedan följer ett urval av de ordlistor och tesaurer som NAD använder eller rekommenderar för användning:

NAD kategorikoder
Handlingstyper
Svenska ämnesord
Kungliga bibliotekets riktlinjer för användning av Svenska ämnesord